Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Oprava autobusovej čakárne zastávky Dulov cintorín

Oprava autobusovej čakárne zastávky Dulov cintorín

15. november 2016 Projekty Výška schváleného príspevku: 353,95 Eur

Meno a priezvisko organizátora: Jaroslav Mišovec

Počet zapojených dobrovoľníkov: 6

Mená dobrovoľníkov: Jaroslav Mišovec, Vladimír Vanko, Ján Eliáš, Jozef Parišev, Stanislav Žalúdek, Jozef Kováčik

Termín "minirekonštrukcie" : jún 2016- september 2016

príspevok MAS Vršatec 353,95 Eur  

 

Čakáreň zastávky sa nachádza na začiatku dulovského chotára smerom na Lednické Rovné, Púchov. a je aj prvou zástavkou MAS Vršatec z tohto smeru. Bola poškodená nielen vplyvom času, ale značne aj vandalizmom. 

Oprava bola potrebná aj z bezpečnostného hľadiska, nakoľko oporný pilier bol naklonený a mohlo dôjsť k jeho zrúteniu.

Práce na rekonštrukcii prebiehali postupne, vzhľadom aj na časovú zaneprázdnenosť dobrovoľníkov. Ich postupnosť bola nasledovná:

- demontáž poškodeného nosného piliera (poškodenie piliera bolo spôsobené dopravnými prostriedkami)

- vymurovanie nosného piliera (omietka, náter, osadenie nosnej čapice pre uchytenie nosnej časti strechy)

- oprava strechy (krytina, podhľady strechy, oprava latovania a okrasných líšt)

- oprava lavičiek (výmena poškodených častí operadiel a sedadiel vrátane ich náteru)

- odstránenie nalepených plagátov zo stien čakárne

- prebrúsenie a vyrovnanie omietky stien čakárne

- náter stien základnou farbou

- dvakrát vrchný náter stien čakárne

- primontovanie 2 ks tabúľ na lepenie plagátov

- spätná montáž  maľovanej mapy MAS Vršatec

- očistenie, upratanie priestorov a odvoz nepotrebného materiálu

                                  

 

   Viac fotografií z minirekonštrukcie nájdete TU

ukazovatele