Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Oprava autobusovej zastávky smer Polníky na námestí v Dolnej Súči

Oprava autobusovej zastávky smer Polníky na námestí v Dolnej Súči

5. apríl 2016 Projekty Výška schváleného príspevku: 225,00 Eur

Meno a priezvisko organizátora: Alexander Šedivý

Počet zapojených dobrovoľníkov: 10

Mená dobrovoľníkov: Alexander Šedivý, Roman Pleva, Matej Hupčík,  Sebastián Palušný, Damián Miklas, Sebastián Branický, Ján Koníček, Jozef Bizoň, Peter Vendžúr, Milan Trúnek

Termín „minirekonštrukcie“: 1.10.2015 – 30.11.2015

Celkový rozpočet projektu : 429,81 €, z toho  príspevok MAS Vršatec 225 €  a príspevok obce Dolná Súča  204,81 €

 

V prvej časti realizácie bola odstránená pôvodná stará a hrdzavá  konštrukcia zastávky. Jej časti boli natoľko poškodené poveternostnými podmienkami, že  už nebola možná jej rekonštrukcia.

Druhá časť minirekonštrukcie pozostávala z vybetónovania oboch bočných plôch za pomoci betónových tvárnic. Po vytvrdnutí betónu bola zvarená, osadená a natretá nová konštrukcia, na ktorú pribudla nová natretá  strecha.  Priestor zastávky dobrovoľníci ohraničili obrubníkmi medzi ktoré bola následne osadená podlaha a vybudovaný odkvapový systém. Poslednou úpravou bolo osadenie lavičky pre väčšie pohodlie cestujúcich. 

ukazovatele