Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Úprava ihriska nad Cigáňom

Úprava ihriska nad Cigáňom

12. december 2014 Projekty Výška schváleného príspevku: 100,00 Eur

Meno a priezvisko organizátora: Bernard Brisuda

Počet zapojených dobrovoľníkov: 5

Mená dobrovoľníkov: Rastislav Uherica, Jozef Forgáč, Jozef Brisuda st., Jozef Brisuda ml., Bernard Brisuda

Termín realizácie “minirekonštrukcie”: 14 - 15.11.2014

Projekt financovala výlučne MAS Vršatec.

 

ukazovatele