Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Zveľadenie prístupovej cesty a okolia cintorína v obci Zamarovce

Zveľadenie prístupovej cesty a okolia cintorína v obci Zamarovce

28. november 2018 Projekty Výška schváleného príspevku: 300,00 Eur

Meno a priezvisko organizátora: Ing. Viliam Varhaník

Počet zapojených dobrovoľníkov: 5

Mená a priezviská dobrovoľníkov: Rudolf Ševčík, Ľuboš  Minárik, Mgr. Pavol Ilavský, MUDr. Radovan Gajdošík, Ing. Viliam Varhaník

Termín realizácie „minirekonštrukcie: október 2018

Celkový rozpočet projektu: 600 Eurz toho príspevok MAS Vršatec: 300 Eur a príspevok obce Zamarovce  300 Eur

 

 

Cieľom minirekonštrukcie bolo zveľadiť prístupovú cestu k cintorínu v obci Zamarovce. Piati dobrovoľníci v rámci prvej brigády upravili podklad, vyrovnali terén, posadili tuje. Na druhom stretnutí dobrovoľníci natiahli pomedzi tuje fóliu, ktorá bude zabraňovať prerastaniu buriny medzi nimi.  Na záver na fóliu naviezli drobné kamienky v páse širokom cca 1,5m. Foto z priebehu realizácie si môžete pozrieč TU. 

ukazovatele