Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Opatrenie Leader

Opatrenie Leader

2. február 2016

LXII. Huber Ľuborča: informačné aktivity pre rozvoj cestovného ruchu na území MAS Vršatec

Projekty Výška schváleného príspevku: 20 586,00 Eur
Cieľom projektu boli informačné aktivity  - dve dvojdňové návštevy vo vidieckych regiónoch na Slovensku i v Českej republike- zamerané na zvýšenie praktických skúseností  prijímateľov nefinančnej pomoci. Zároveň sa vydala aj brožúra s praktickými informáciami o regionálnej značke  pre účastníkov aktivity. 
20. november 2015

LXI. Mesto Ilava: rekonštrukcia chodníka na Sihoti

Projekty Výška schváleného príspevku: 9 968,34 Eur
Číslo výzvy 35. Výška schváleného finančného príspevku  9968,34     Eur  Výška spolufinancovania  62,3 % Predmetom projektu  bola  rekonštrukcia  nevyhovujúceho chodníka, ktorý sa nachádzal v mestskej časti Sihoť. Povrch chodníka bol  poškodený  a na určitých miestach dokonca prepadnutý a prerastený trávou.
18. november 2015

LX. Bližšie k vidieku: zachovanie kultúrneho dedičstva na území MAS Vršatec

Projekty Výška schváleného príspevku: 25 300,00 Eur
Číslo výzvy 39. Výška schváleného finančného príspevku  25 300,00     Eur  Výška spolufinancovania  0 % Cieľom projektu bolo zachovanie a obnovenie kultúrneho dedičstva na území MAS Vršatec prostredníctvom vydania brožúry Po stopách kultúrneho dedičstva s popisom kultúrnych a historických pamiatok na území nášho regiónu. 
18. november 2015

LIX. Ivan Sabadka: rekonštrukcia budovy na nízkokapacitné ubytovanie

Projekty Výška schváleného príspevku: 59 680,68 Eur
Číslo výzvy 38. Výška schváleného finančného príspevku  59 680,68     Eur  Výška spolufinancovania  50 % Rekonštruovaný objekt sa nachádzal v centre mesta Ilava nad existujúcou prevádzkou kaviarne a bowlingu. Predmetom rekonštrukcie bolo výlučne 1. poschodie, na ktorom sa vytvorilo nízkokapacitné ubytovanie. Konkrétne išlo o 3 ubytovacie jednotky s vlastným sociálnym zariadením a kuchyňou. Rekonštrukciou sa tiež vytvorila priestranná  spoločenská miestnosť.
18. november 2015

LVIII. Agroeduka: systém značenia regionálnych produktov na Vršatci

Projekty Výška schváleného príspevku: 10 000,00 Eur
Číslo výzvy 7. Výška schváleného finančného príspevku  10 000,00    Eur  Výška spolufinancovania  0 % Ďalšia vzdelávacia aktivita v regióne MAS Vršatec mala za cieľ predstaviť systém regionálneho značenia. Počas dvoch dvojdňových seminárov sa realizovali informačné aktivity o označovaní regionálnych produktov.  Každý produkt alebo služba, ktorá získa takúto regionálnu značku propaguje nielen samotného výrobcu, alebo poskytovateľa, ale aj celý región. 
18. november 2015

LVII. Bližšie k vidieku: vidiecky cestovný ruch, agroturistika a projektový manažment

Projekty Výška schváleného príspevku: 10 000,00 Eur
Číslo výzvy 32. Výška schváleného finančného príspevku  10 000,00    Eur  Výška spolufinancovania  0 % Trojdňový vzdelávací seminár mal za cieľ informovať účastníkov o témach súvisiacich s cestovným ruchom. Množstvo prednášok pomohlo zorientovať sa v problematike tvorbe projektov a rozvoja cestovného ruchu. Súčasťou boli aj praktické ukážky  a príklady pri tvorbe rozpočtov, prípravy žiadostí. Účastníci získali po preskúšaní akreditované osvedčenie. 
18. november 2015

LVI. Bližšie k Vidieku: Zavádzame regionálne značenie na slovenskom vidieku

Projekty Výška schváleného príspevku: 9 349,20 Eur
Číslo výzvy 36. Výška schváleného finančného príspevku  9 349,20    Eur  Výška spolufinancovania  0 % Predmetom projektu bolo zabezpečenie akreditovaného vzdelávacieho seminára s názvom „Zavádzame regionálne značenie na slovenskom vidieku“ a tlač brožúry. Vzdelávací seminár doplnila o praktické informácia Renáta Lelovská z OZ MR Radošinka, kde regionálna značka úspešne funguje. Pozvanie prijali aj ďalší odborníci v tejto oblasti. Súčasťou seminára bol aj workshop so zameraním na tvorbu podnikateľského plánu. Na záver boli účastníci preskúšaní a získali akreditovaný certifikát o absolvovaní seminára. 
18. november 2015

LV. Agroeduka: cestovný ruch na Vršatci

Projekty Výška schváleného príspevku: 10 000,00 Eur
Číslo výzvy 7. Výška schváleného finančného príspevku  10 000,00    Eur  Výška spolufinancovania  0 % Cieľom projektu boli dva dvojňové semináre v regióne MAS Vršatec  zamerané na zvýšenie praktických skúseností prijímateľov nefinančnej pomoci z oblasti podnikania v cestovnom ruchu v regióne Vršatca s dôrazom na legislatívu, tvorbu podnikateľské plánu, marketing, financovanie a poukázanie na prípadné problémy. 
18. november 2015

LIV. Agroeduka: vidiek v novom programovom období na území MAS Vršatec

Projekty Výška schváleného príspevku: 30 000,00 Eur
Číslo výzvy 39. Výška schváleného finančného príspevku  30 000,00    Eur  Výška spolufinancovania  0 %  
16. september 2015

LIII. Obec Skalka nad Váhom - Detské ihrisko Skalka nad Váhom

Projekty Výška schváleného príspevku: 7 452,00 Eur
Číslo výzvy 37. Výška schváleného finančného príspevku  7 452,00    Eur  Výška spolufinancovania  27,23 %  
16. september 2015

LII. Obec Vršatské Podhradie - Multifunkčné športové ihrisko

Projekty Výška schváleného príspevku: 47 913,04 Eur
Číslo výzvy 22. Výška schváleného finančného príspevku  47 913,04   Eur  Výška spolufinancovania  10,56 %  
16. september 2015

LI. Obec Mikušovce - Revitalizácia centrálnej zóny obce Mikušovce – park pri kaplnke

Projekty Výška schváleného príspevku: 4 213,43 Eur
Číslo výzvy 21. Výška schváleného finančného príspevku  4 213,43  Eur  Výška spolufinancovania  5,02 %  
16. september 2015

L. Obec Mikušovce -Revitalizácia centrálnej zóny obce Mikušovce – stred obce

Projekty Výška schváleného príspevku: 15 155,76 Eur
Číslo výzvy 21. Výška schváleného finančného príspevku  15 155,76 Eur  Výška spolufinancovania  5,68 %  
2. september 2015

XXXXIX. Andrej Pavlačka - Zmena dokončenej stavby hospodárskej budovy na nízkokapacitné ubytovanie

Projekty Výška schváleného príspevku: 66 108,54 Eur
Číslo výzvy 38. Výška schváleného finančného príspevku  66108,54 Eur  Výška spolufinancovania  50 %  
2. september 2015

XXXXVIII. Obec Pruské- Rekonštrukcia rekreačných zón

Projekty Výška schváleného príspevku: 10 922,71 Eur
Číslo výzvy 17. Výška schváleného finančného príspevku  10922,71 Eur  Výška spolufinancovania  10,16 %  
2. september 2015

XXXXVII. Obec Horné Srnie- Značenie cyklotrasy

Projekty Výška schváleného príspevku: 6 260,06 Eur
Číslo výzvy 15. Výška schváleného finančného príspevku  6260,06 Eur  Výška spolufinancovania  10 %  
2. september 2015

XXXXVI. Obec Zamarovce- Obecný park Zamarovce

Projekty Výška schváleného príspevku: 25 701,98 Eur
Číslo výzvy 27. Výška schváleného finančného príspevku  25 701,98 Eur  Výška spolufinancovania  10,41 %  
2. september 2015

XXXXV. Obec Tuchyňa - Revitalizácia verejného priestranstva

Projekty Výška schváleného príspevku: 12 447,71 Eur
Číslo výzvy 27. Výška schváleného finančného príspevku  12 447,71 Eur  Výška spolufinancovania  5,31 %  
17. jún 2015

XXXIII. Obec Kameničany: Modernizácia rekreačnej zóny

Projekty Výška schváleného príspevku: 18 065,93 Eur
Číso výzvy  28.  Výška schváleného finančného  príspevku  18 065,93 Eur  Výška spolufinancovania  11,91%  
17. jún 2015

XXXXIV. OZ MASIV - Podpora propagácie občianskeho združenia MASIV

Projekty Výška schváleného príspevku: 9 972,00 Eur
Číslo výzvy  19. Výška schváleného finančného príspevku  9972,00 Eur  Výška spolufinancovania  0%  
17. jún 2015

XXXXIII. Bližšie k vidieku: "Po stopách receptov starých materí na území MAS Vršatec"

Projekty Výška schváleného príspevku: 8 710,00 Eur
Číslo výzvy  33. Výška schváleného finančného príspevku   8710,00 Eur Výška spolufinancovania 0%  
17. jún 2015

XXXXII. Ing. Edita Spurná - Zmena dokončenej stavby rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie

Projekty Výška schváleného príspevku: 80 426,65 Eur
Číslo výzvy 38. Výška schváleného finančného príspevku  80 426,65 Eur  Výška spolufinancovania  50%  
17. jún 2015

XXXXI. Obec Pruské: Značenie a úpravy cyklotrasy - I. etapa

Projekty Výška schváleného príspevku: 18 782,37 Eur
Číslo výzvy 23. Výška schváleného finančného príspevku  18 782,37 Eur  Výška spolufinancovania 5,70 %  
17. jún 2015

XXXX. Obec Slávnica : Úprava okolia kaplnky Panny Márie a vstup na cintorín

Projekty Výška schváleného príspevku: 20 457,99 Eur
Číslo výzvy  26.  Výška schváleného finančného príspevku   20 457,99 Eur  Výška spolufinancovania  5,19%  
17. jún 2015

XXXIX. Obec Borčice: Rekonštrukcia MK pri zvonici, Borčice- I. etapa

Projekty Výška schváleného príspevku: 15 561,57 Eur
Číslo výzvy   26.  Výška schváleného finančného príspevku  15 561,57 Výška spolufinancovania 19,24%  
16. jún 2015

XXXVIII. Obec Horná Súča - Kyselka: obnova oddychovej zóny

Projekty Výška schváleného príspevku: 14 477,99 Eur
 
27. február 2015

XXXVII. Obec Horná Súča - Rekonštrukcia povrchov MK Závrská - Horná Súča a mostu v km 0,032

Projekty Výška schváleného príspevku: 59 504,22 Eur
Číslo výzvy 23. Výška schváleného finančného príspevku 59 504,22 Eur Výška spolufinancovania 18,57 %  
27. február 2015

XXXVI. Obec Horné Srnie - Cesta do Sietneho rekonštrukcia

Projekty Výška schváleného príspevku: 15 616,32 Eur
Číslo výzvy 23. Výška schváleného finančného príspevku 15 616,32 Eur Výška spolufinancovania 5,35 %  
27. február 2015

XXXV. Obec Bolešov - revitalizácia centrálnej zóny

Projekty Výška schváleného príspevku: 32 295,89 Eur
Číslo výzvy 36. Výška schváleného finančného príspevku 32 295,89 Eur Výška spolufinancovania 12,31 %  
8. december 2014

XXXIV. Obec Dolná Súča - Revitalizácia detského ihriska

Projekty Výška schváleného príspevku: 10 760,00 Eur
Číslo výzvy 28. Výška schváleného finančného príspevku 10 760,00 Eur Výška spolufinancovania 46,03 %
8. december 2014

XXXII. Obec Dulov - Revitalizácia verejného priestranstva

Projekty Výška schváleného príspevku: 3 040,64 Eur
Číslo výzvy 27. Výška schváleného finančného príspevku 3 040,64 Eur Výška spolufinancovania 5,30 %
8. december 2014

XXXI. Mesto Nemšová - Cyklotrasa Šidlíkové - Vlárska Nemšová II. Etapa

Projekty Výška schváleného príspevku: 18 065,93 Eur
Číslo výzvy 26. Výška schváleného finančného príspevku 18 065,93 Eur Výška spolufinancovania 11,91 %
8. december 2014

XXX. Obec Bohunice - Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Projekty Výška schváleného príspevku: 66 128,27 Eur
Číslo výzvy 23. Výška schváleného finančného príspevku 66 128,27 Eur Výška spolufinancovania 5,40 %
8. december 2014

XXIX. Bližšie k vidieku - Spoločne pre vidiek

Projekty Výška schváleného príspevku: 9 136,60 Eur
Číslo výzvy 20. Výška schváleného finančného príspevku 9 136,60 Eur Výška spolufinancovania 0 %
8. december 2014

XXVIII. Obec Horné Srnie – Trhovisko

Projekty Výška schváleného príspevku: 15 059,12 Eur
Číslo výzvy 22. Výška schváleného finančného príspevku 15 059,12 Eur Výška spolufinancovania 19,80 %
8. december 2014

XXVII. Mesto Nemšová – Terénne úpravy pre cyklotrasu – lokalita Šidlíkové

Projekty Výška schváleného príspevku: 20 089,78 Eur
Číslo výzvy 23. Výška schváleného finančného príspevku 20 089,78 Eur Výška spolufinancovania 5,19 %
8. december 2014

XXVI. Obec Bolešov – Rekonštrukcia parku

Projekty Výška schváleného príspevku: 18 725,22 Eur
Číslo výzvy 21. Výška schváleného finančného príspevku 18 725,22 Eur Výška spolufinancovania 5,06 %
8. december 2014

XXV. OZ MASIV – Propagácia združenia MASIV

Projekty Výška schváleného príspevku: 39 990,00 Eur
Číslo výzvy 09. Výška schváleného finančného príspevku 39 990 Eur Výška spolufinancovania 0 %
8. december 2014

XXIV. Obec Bohunice – Rekonštrukcia verejného priestranstva

Projekty Výška schváleného príspevku: 15 670,57 Eur
Číslo výzvy 16. Výška schváleného finančného príspevku 15 670,57 Eur Výška spolufinancovania 5,02 %
8. december 2014

XXIII. Obec Dolná Súča – Trhové miesto

Projekty Výška schváleného príspevku: 17 007,12 Eur
Číslo výzvy 17. Výška schváleného finančného príspevku 17 007,12 Eur Výška spolufinancovania 10,97 %
8. december 2014

XXII. Obec Sedmerovec – Revitalizácia vstupu na cintorín

Projekty Výška schváleného príspevku: 18 810,09 Eur
Číslo výzvy 16. Výška schváleného finančného príspevku 18 810,09 Eur Výška spolufinancovania 9,33 %
8. december 2014

XXI. Obec Pruské – Revitalizácia vodného zdroja v historickom centre

Projekty Výška schváleného príspevku: 7 109,50 Eur
Číslo výzvy 16. Výška schváleného finančného príspevku 7 109,5 Eur Výška spolufinancovania 5,14 %
8. december 2014

XX. Obec Tuchyňa – Rekonštrukcia kultúrneho domu

Projekty Výška schváleného príspevku: 16 299,00 Eur
Číslo výzvy 17. Výška schváleného finančného príspevku 16 299,00 Eur Výška spolufinancovania 10%
8. december 2014

XIX. Obec Krivoklát – Úprava verejného priestranstva na park

Projekty Výška schváleného príspevku: 14 887,87 Eur
íslo výzvy 16. Výška žiadaného NFP 14 887,87 Eur Výška spolufinancovania 5%
8. december 2014

XVIII. Mesto Ilava – Detské ihrisko v lokalite Sihoť

Projekty Výška schváleného príspevku: 12 657,79 Eur
Číslo výzvy 17. Výška žiadaného NFP 12 657,79 Eur Výška spolufinancovania 10%
8. december 2014

XVII. Obec Dulov - Výstavba chodníkov a úprava miestnej komunikácie

Projekty Výška schváleného príspevku: 50 566,27 Eur
Číslo výzvy 4. Výška žiadaného NFP 50 566,27 Eur Výška spolufinancovania 5%
8. december 2014

XVI. Obec Červený Kameň – Úprava verejného priestranstva na park

Projekty Výška schváleného príspevku: 74 550,25 Eur
Číslo výzvy 1. Výška žiadaného NFP 74 550,25 Eur Výška spolufinancovania 5%
8. december 2014

XV. Obec Pruské - vybudovanie chodníka a rekonštrukcia lávky

Projekty Výška schváleného príspevku: 80 134,48 Eur
Číslo výzvy 4. Výška žiadaného NFP 80 134,48 Eur Celkový objem výdavkov 100 042,11 Eur Výška spolufinancovania 5%
8. december 2014

XIV. Obec Sedmerovec - rekonštrukcia mostu

Projekty Výška schváleného príspevku: 72 758,94 Eur
Číslo výzvy 4. Výška žiadaného NFP 72 758,94 Eur Celkový objem výdavkov 91 906,04 Výška spolufinancovania 5%
8. december 2014

XIII. Obec Horné Srnie - rekonštrukcia kultúrneho domu

Projekty Výška schváleného príspevku: 71 246,91 Eur
slo výzvy V. Výška NFP 71 246,91 Eur Celkový objem výdavkov 94 995,88 Eur
8. december 2014

XII. Obec Mikušovce - výmena okien a dverí na obecnej budove

Projekty Výška schváleného príspevku: 54 586,55 Eur
Výška NFP 40 939,91 Celkový objem výdavkov 54 586,55 Výška spolufinancovania 10%
8. december 2014

XI. Obec Tuchyňa - výstavba chodníka

Projekty Výška schváleného príspevku: 82 925,07 Eur
Číslo výzvy IV. Názov projektu Výstavba chodníka v Hornej časti obce Tuchyňa Žiadaná výška NFP 82 925,07 Eur Vlastné zdroje 5%
8. december 2014

X. Obec Horná Súča - Úpravy obecného úradu

Projekty Výška schváleného príspevku: 71 922,01 Eur
Číslo výzvy V. Názov projektu Úpravy obecného úradu Horná Súča Žiadaná výška NFP 71 922,01 Eur Vlastné zdroje 40%
8. december 2014

IX. Obec Dolná Súča - výmena okien a dverí obecnej budovy

Projekty Výška schváleného príspevku: 63 810,98 Eur
Číslo výzvy V. Názov projektu Dolná Súča - Obecný úrad a Dom kultúry - Výmena okien a dverí Žiadaná výška NFP 63 810,98 Vlastné zdroje 10%
8. december 2014

VIII. Obec Borčice - miestne komunikácie

Projekty Výška schváleného príspevku: 94 850,07 Eur
Číslo výzvy IV. Názov projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií IBV I a IBV II Borčice – II. etapa Žiadaná výška NFP 94 850,07 Eur Vlastné zdroje 5%
8. december 2014

VII. Nemšová - rekonštrukcia obecnej budovy

Projekty Výška schváleného príspevku: 71 574,62 Eur
Číslo výzvy V. Názov projektu Zateplenie fasády a výmena výplní otvorov obvodového plášťa mestskej športovej haly v Nemšovej Žiadaná výška finančného príspevku 71 574,62 Eur Vlastné zdroje 10%
8. december 2014

VI. Kameničany - miestne komunikácie

Projekty Výška schváleného príspevku: 89 689,63 Eur
Číslo výzvy IV. Názov projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií Kameničany Žiadaná výška finančného príspevku 89 689,63 Eur Vlastné zdroje 5%
8. december 2014

V. Slavnica - Úprava verejných priestranstiev

Projekty Výška schváleného príspevku: 74 664,24 Eur
Číslo výzvy I. Názov projektu Rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Slavnica Žiadaná výška finančného príspevku 74 664,24 Vlastné zdroje 5%
8. december 2014

IV. Ilava - Rekonštrukcia chodníkov

Projekty Výška schváleného príspevku: 65 393,24 Eur
8. december 2014

III. Hrabovka - Rekonštrukcia obecného úradu

Projekty Výška schváleného príspevku: 14 274,36 Eur
Číslo výzvy 5. Názov projektu Úprava fasády a výmena okien obecného úradu v Hrabovke Výška dotácie 14 274,36 Vlastné zdroje 10%
8. december 2014

II. Obec Dulov - Úprava verejných priestranstiev

Projekty Výška schváleného príspevku: 48 939,39 Eur
Úprava verejných priestranstiev obce Dulov
8. december 2014

I. Obec Bolešov - Úprava verejných priestranstiev

Projekty Výška schváleného príspevku: 44 213,00 Eur
Úprava verejných priestranstiev obce Bolešov
ukazovatele