Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Súkromný grant HUBERT Ľuborča - náučný chodník

HUBERT Ľuborča - náučný chodník

9. december 2014 Projekty Výška schváleného príspevku: 1 430,40 Eur

“Spoznaj svoje okolie a históriu Nemšová – Ľuborčianska dolina”

 

Názov projektu

"Spoznaj svoje okolie a históriu"

Konečný prijímateľ

Občianske združenie HUBERT Ľuborča

Výška NFP

1 430,40 Eur

Podporeným a zrealizovaným projektom bolo vytvorenie náučného chodníka “Spoznaj svoje okolie a históriu Nemšová – Ľuborčianska dolina”, pričom MAS vyfinancovala výrobu informačných tabúľ. Jeho otvorenie sa konalo dňa 18.mája 2013. Náučný chodník má 8,5 km, prevýšenie 137 m a 20 zastávok, na ktorých sa dozviete informácie o miestnej flóre a faune. Pre najmenších turistov sú na každej tabuli jednoduché riekanky a pre tých väčších otázky o okolí. Na každej tabuli nechýba QR kód a zaujímavá ľudová múdrosť. V rámci dotácie sa podarilo vytvoriť ďalší jedinečný náučný chodník pre našich obyvateľov a návštevníkov územia. František Begáň, ktorý bol strojcom danej myšlienky ďalšie zdroje zohnal na základe ďalších sponzorov. Išlo teda o projekt z viacerých zdrojov, výsledok určite stojí za to.

 

ukazovatele