Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Súkromný grant NTS Nemšová - oprava detského ihriska

NTS Nemšová - oprava detského ihriska

8. december 2014 Projekty Výška schváleného príspevku: 2 052,80 Eur

Údržba futbalových ihrísk a oprava a údržba detského ihriska v Športovom areáli NTS Nemšová

Názov projektu

Údržba futbalových ihrísk a oprava a údržba detského ihriska v Športovom areáli NTS Nemšová

Konečný prijímateľ

NTS Nemšová

Výška NFP

2 052,80 Eur

 

Cieľom projektu bolo udržiavanie futbalových ihrísk, údržba futbalových tribún a oprava a údržba detského ihriska v Športovom areáli NTS. V rámci projektu sa ihrisko zavlažilo, pokosilo a upravilo, taktiež prebehla jeho revitalizácia. Futbalové ihriská využívajú hlavne futbalisti miestneho futbalového klubu počas futbalových zápasov a tréningov, športovci počas sústredení, futbalové zväzy počas organizovania medzinárodných zápasov ale aj deti z miestnych základných škôl. Preto je dôležité, aby boli zabezpečené vhodné podmienky na realizáciu týchto činností. Predmetom projektu bola taktiež údržba futbalových tribún, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každého zápasu. Údržba spočíva v priebežnom kontrolovaní stavu tribún, natieraní a oprave opotrebovaných častí.

Súčasťou projektu bola aj oprava a údržba detského ihriska v areáli NTS. Ihrisko využívajú najmä rodičia s deťmi a deti z blízkeho okolia, preto bolo dôležité zabezpečiť bezpečnosť a čistotu všetkých súčastí, ktoré sa nachádzajú na tomto ihrisku alebo jeho blízkosti. Opravili sa jednotlivé preliezky a prostredie sa začalo pravidelne udržiavať a čistiť aby nie len dobre vyzeralo ale hlavne aby sa zabezpečila bezpečnosť detí, ktoré ihrisko využívajú.

ukazovatele