Projekty

ÚvodProjekty Zrealizované ImagIn Studios, s.r.o. - Obstaranie inovatívnych CNC strojov s príslušenstvom

ImagIn Studios, s.r.o. - Obstaranie inovatívnych CNC strojov s príslušenstvom

13. február 2024 Výška schváleného príspevku: 47 295,33 Eur

Výzva:  IROP-CLLD-P782-511-003

Aktivita: A1 - Podpora podnikania a inovácii

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 85 991,51 Eur

Výška schváleného príspevku: 47 295,33 Eur

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu bolo obstaranie inovatívnych CNC strojov s príslušenstvom za účelom opracovávania stavebných dielov potrebných pre žiadateľa na výkon jeho podnikateľskej činnosti s cieľom poskytovania komplexnej aktivity v podobe predaja ekologických chát, zrubov a drevodomov a rozšírenia portfólia ponúkaných výrobkov v snahe diverzifikovať výrobu ako ochranu udržateľnosti. 
Projekt má svojim ekologickým zameraním inovatívny charakter, pôjde o rozšírenie ponuky výrobkov v rámci územia Miestnej akčnej skupiny VRŠATEC.
Obstarané stroje budú uskladnené v prevádzke žiadateľa v obci Horné Srnie, ale k ponúkaným výrobkom a službám vďaka realizácii projektu budú mať prístup obyvatelia celého regiónu a to najmä prostredníctvom kvalitnej propagácie a reklamy.

 

IMG_5319

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200