Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Výzvy

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

29. október 2020 Výzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003:

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-004

29. október 2020 Výzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-004:

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-001

29. október 2020 Výzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-001:

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-002

15. október 2020 Výzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-002 - D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení 

Aktualizácia výzvy MAS 028/6.4/1 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

29. september 2020 Výzvy 5 dokumentov
Miestna akčná skupina MAS Vršatec

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

5. september 2020 Výzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003:

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-001

2. september 2020 Výzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-001:

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-004

2. september 2020 Výzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-004:

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-002

27. august 2020 Výzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-002:

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-002

20. august 2020 Výzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-002:
< predchádzajúce
ukazovatele