Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Harmonogram výziev z PRV 2014-2020 na rok 2020

30. január 2020 Výzvy 1 dokument

Zverejnený harmonogram výziev z PRV 2014-2020 na rok 2020

Zoznam dokumetnov

Harmonogram výziev z PRV 2014 -2020 na rok 2020

ukazovatele