Výzvy

ÚvodVýzvy Harmonogram výziev Harmonogram výziev z PRV 2014-2020 pre rok 2023

Harmonogram výziev z PRV 2014-2020 pre rok 2023

29. 5. 2023 1 dokument

Harmonogram výziev z Programu rozvoja vidieka na rok 2023 na predkladanie žiadostí o príspevok nájdete v priloženom dokumente.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200