Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-002

22. jún 2020 Výzvy 0 dokumentov

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2. hodnotiaceho kola k 18.6.2020 :  0,00  Eur

Aktuálna disponibilná  výška finančných prostriedkov:  16 000,00 Eur

ukazovatele