Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy Malé veci okolo nás- grantový program Vetropack Nemšová, s.r.o.

Malé veci okolo nás- grantový program Vetropack Nemšová, s.r.o.

2. marec 2020 Výzvy 4 dokumenty

Spoločnosť Vetropack Nemšová s.r.o. vyhlasuje grantový program na zlepšenie súčasného stavu, zveľadenie a zviditeľnenie nominovaných "Malých vecí" alebo na podporu zaujímavých, netradičných aktivít a činností spolkov, organizácii a jednotlivcov v regióne.

Viac info nájdeš v pravidlách nižšie. 

Zoznam dokumetnov

Malé veci okolo nás - pravidlá
Malé veci okolo nás- registračný formulár
Malé veci okolo nás - vysporiadanie dotácie grantu
Malé veci okolo nás - plagát

ukazovatele