Výzvy

ÚvodVýzvy Iné granty

Iné granty

13. 4. 2023 3 dokumenty

Malé veci okolo nás 4

 
15. 3. 2022 3 dokumenty

Tretí ročník grantového programu spoločnosti Vetropack! Malé veci okolo nás 3

Spoločnosť Vetropack Nemšová, s. r. o. vyhlasuje po tretí krát  grantový program Malé veci okolo nás 3 !
12. 3. 2021 3 dokumenty

Malé veci okolo nás 2

Spoločnosť Vetropack Nemšová, s. r. o. nadväzuje na úspešný prvý ročník „Malých vecí"a od 15. 3. do 21.5. 2021 vyhlasuje druhý grantový program na zlepšenie súčasného stavu, zveľadenie alebo zviditeľnenie nominovaných „Malých vecí" alebo na podporu zaujímavých, netradičných aktivít a činností spolkov, organizácií i jednotlivcov v regióne.
15. 3. 2020 3 dokumenty

Malé veci okolo nás 1

Spoločnosť Vetropack Nemšová, s. r. o. VYHLASUJE prvý ročník grantového programu MALÉ VECI OKOLO NÁS.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200