Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy Súkromný sektor Informácia o aktuálnej výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 po ukončenom 9. hodnotiacom kole

Informácia o aktuálnej výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 po ukončenom 9. hodnotiacom kole

8. november 2021 Výzvy 0 dokumentov

Informácia o výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 k 30.10.2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  47 295,33 Eur

ukazovatele