Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy Súkromný sektor Informácia o aktuálnej výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003

Informácia o aktuálnej výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003

6. október 2021 Výzvy 0 dokumentov

Informácia o výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 k 06.10.2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 45 137,19 Eur

ukazovatele