Výzvy

ÚvodVýzvy Podopatrenie 7.2 Výzva MAS 028/7.2/5 Predĺženie termínu výzvy MAS 028/7.2/5

Predĺženie termínu výzvy MAS 028/7.2/5

16. 5. 2024 1 dokument

Miestna akčná skupina Vršatec oznamuje, že predĺžila uzávierku výzvy: MAS 028/7.2/5 do 04.07.2024.

Všetky ďalšie náležitosti k výzve a povinné prílohy k výzve zostávajú nezmenené.

Novú výzvu a oznámenie o zmene nájdete v priložených dokumentoch v časti výzvy

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200