Výzvy

ÚvodVýzvy PRV - Podopatrenie 7.2 Zmena termínu ukončenia Výzvy MAS 028/7.2/2

Zmena termínu ukončenia Výzvy MAS 028/7.2/2

4. 10. 2019 2 dokumenty

Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS 028/7.2/2 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy na 31.10.2019. 

Všetky ďalšie náležitosti k výzve a povinné prílohy k výzve zostávajú nezmenené.

Novú výzvu a oznámenie o zmene nájdete v priložených dokumentoch.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200