Výzvy

ÚvodVýzvy Výzva IROP-CLLD-P782-512-005

Výzva IROP-CLLD-P782-512-005

.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200