Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy Zmena termínu ukončenia Výzvy MAS 028/7.2/2

Zmena termínu ukončenia Výzvy MAS 028/7.2/2

4. október 2019 Výzvy 2 dokumenty

Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS 028/7.2/2 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy na 31.10.2019. 

Všetky ďalšie náležitosti k výzve a povinné prílohy k výzve zostávajú nezmenené.

Novú výzvu a oznámenie o zmene nájdete v priložených dokumentoch.

Zoznam dokumetnov

Výzva MAS 028/7.2/2 _ predĺžený termín
Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie žiadosti o NFP

ukazovatele