Návštevník regiónuunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Naše aktivityNaše aktivity Výzvynavštívte videoportál
MAS Vršatec
Chcem si požičať  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy Zoznam schválených projektov IROP

Zoznam schválených projektov IROP

Zoznam schválených projektov výzvy IROP-CLLD-P782-512-004

11. november 2021 vyzvy 1 dokument
Miestna akčná skupina Vršatec oznamuje, že vo výzve IROP-CLLD-P782-512-004 na aktivitu D1- Učebne základných škôl bol úspešný uchádzač obec Pruské.Žiadosť o príspevok je schválený.

Zoznam schválených žiadostí vo výzve IROP-CLLD-P782-511-003

2. september 2021 vyzvy 1 dokument
Miestna akčná skupina Vršatec má v rámci výzvy IROP-CLLD-P782 -511-003 na Aktivitu A1 - Podpora podnikania a inovácií schválené 4 žiadosti o príspevok. V prehľade nižšie je zoznam schválených projektov. Jedna žiadosť o projekt nebola schválená.
ukazovatele