Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
 
Najkrajšia fotografia z územia MAS 21. máj 2019

Najkrajšia fotografia z územia MAS

Novinky 0 komentárov

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 9. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“.

Čítať viac >
Mladý ekofarmár 21. máj 2019

Mladý ekofarmár

Novinky 0 komentárov

20. ročník celoštátneho kola súťaže žiakov stredných odborných škôl ,,MLADÝ EKOFARMÁR“ sa konal v Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre, v dňoch 15.-17. mája 2019. Slávnostne ju otvoril Prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. Gestorom súťaže je  MŠVVaŠ SR a ŠIOV.  Pri príležitosti jej 20. ročníka boli ocenení členovia komisií a stredné odborné školy ďakovným listom od MŠVVaŠ SR.           

Čítať viac >
Súťaž Marlenka Cup 2019 - Stredná odborná škola Pruské 13. máj 2019

Súťaž Marlenka Cup 2019 - Stredná odborná škola Pruské

Novinky 0 komentárov

Dňa 24.4.2019  sa ako jediná zahraničná Stredná odborná škola zúčastnili súťaže Marlenka Cup v Opave. Pozvanie na toto podujatie škola dostala od garanta súťaže Strední školy hotelnícvi a služeb a Vyšší odborné školy v Opave a súčasne od Moravskoslezského kraja.

Čítať viac >
Participatívny rozpočet na SOŠ Pruské 7. máj 2019

Participatívny rozpočet na SOŠ Pruské

Novinky 0 komentárov

Pilotný projekt Participatívneho rozpočtu na SOŠ Pruské pokračuje a vstupuje do poslednej fázy - realizácie. Žiaci svojimi hlasmi vybrali 3 projekty, ktoré sa začali realizovať. Najvyšší počet hlasov získal projekt  - Renovácia WC s rozpočtom 400€, druhý v poradí sa umiestnil projekt  Lepšia WIFI na internáte s rozpočtom 400€ a tretí projekt, ktorý sa bude realizovať je Vybavenie odbornej učebne v sume 260€ (chýbajúca suma sa dofinancuje z OZ na našej škole).

Čítať viac >
V. ročník celoslovenskej súťaže stredných škôl vo výcviku psov podľa BH-SK 25. apríl 2019

V. ročník celoslovenskej súťaže stredných škôl vo výcviku psov podľa BH-SK

Novinky 0 komentárov

Dňa 16. 4. 2019 sa na SOŠ v Trnave konal už V. ročník celoslovenskej súťaže stredných škôl vo výcviku psov podľa BH-SK. Súťaže sa zúčastnilo 5 trojčlenných družstiev, keď okrem domácich súťažiacich svoje vycvičené psy predviedli aj študenti zo Strednej odbornej školyv Pruskom i pso-vodi zo SOŠ Ivánka pri Dunaji, SOŠ Nitra a SOŠ Žilina.

Čítať viac >
Krásne veľkonočné sviatky 17. apríl 2019

Krásne veľkonočné sviatky

Novinky 0 komentárov

Tím MAS Vršatec želá všetkým krásne veľkonočné sviatky 

Čítať viac >
Veľká noc V Pruskom 15. apríl 2019

Veľká noc V Pruskom

Novinky 0 komentárov

Stredná odborná škola v Pruskom, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), už po siedmy krát spojila sily so Slovenskou asociáciou kvetinárov a floristov a v stredu 10. apríl 2019 zorganizovala tradičnú súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetín s názvom Veľká noc v Pruskom.

Čítať viac >
Dedina roka 2019 4. apríl 2019

Dedina roka 2019

Novinky 0 komentárov

Milí priatelia, dávame do pozornosti súťaž o dedinu roka 2019, ktorú už po 10-krát vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska

Čítať viac >
Ocenenie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 29. marec 2019

Ocenenie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Novinky 0 komentárov

Dňa 25.3.2019 ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov  62 učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve. Z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej na slávnosti v Bratislave prevzali veľké a malé medaily sv. Gorazda, ako aj ďakovné listy.  Medzi ocenenými bol  Ing. Ján Zajac,pedagóg zo Strednej odbornej školy v Pruskom. Pán učiteľ si prevzal „Ďakovný list“ za významný prínos v odbornom vzdelávaní v oblasti agropodnikania – kynológia na Slovensku.Srdečne gratulujeme!

Čítať viac >
ukazovatele