Aktuality

Úvod Vyhlásená výzva pre podopatrenie 6.4!

Vyhlásená výzva pre podopatrenie 6.4!

30. 5. 2024
Vyhlásená výzva pre podopatrenie 6.4!

Kancelária MAS Vršatec vyhlásila výzvu pre súkromný sektor v programe Program rozvoja vidieka v podopatrení 6.4  - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Výzvu aj s povinnými prílohami nájdete na našom webe v časti Výzvy

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200