Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod Výzva IROP-CLLD-P782-511-003 pre PODNIKATEĽOV!!!

Výzva IROP-CLLD-P782-511-003 pre PODNIKATEĽOV!!!

20. apríl 2020 Novinky 0 komentárov
Výzva IROP-CLLD-P782-511-003 pre PODNIKATEĽOV!!!

Miestna akčná skupina Vršatec

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P782-511-003 pre

PODNIKATEĽOV

 

Dátum vyhlásenia: 20.4.2020

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. 30.6.2020

2. 30.8.2020

n. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca

 

Indikatívna výška finančných prostriekov alokovaných na výzvu predstavuje 450 000 EUR.

 

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok.

 

Viac informácií najdete TU

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele