Aktuality

Úvod Zrealizovaný projekt v Hornom Srní

Zrealizovaný projekt v Hornom Srní

22. 2. 2024
Zrealizovaný projekt v Hornom Srní

Spoločnosť ImagIn Studios, s.r.o. sa stala úspešným žiadateľom v operačnom programe IROP a zrealizovala v mieste svojho sídla projekt, konkrétne nákup inovatívnych CNC strojov a prílušenstva. Boli zakúpené sústruh, fréza, gravitačná pásová píla, ohýbačkaplechov, plazmový páliaci stroj , CNC router a sušiareň reziva. Viac o projekte sa dozviete na našom webe v časti Projekty.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200