Výzvy

ÚvodVýzvy Harmonogram výziev Harmonogram výziev IROP na rok 2019

Harmonogram výziev IROP na rok 2019

26. 7. 2019 1 dokument

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o príspevok na obdobie  na rok 2019  nájdete v priložených dokumentoch.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200