Výzvy

ÚvodVýzvy Harmonogram výziev

Harmonogram výziev

12. 3. 2024 1 dokument

Harmonogram výziev z PRV 2014-2022 pre rok 2024

Indikatívny harmonogram z Programu rozvoja vidieka pre rok 2024 na predkladanie žiadostí o príspevok nájdete v priloženom dokumente.
29. 5. 2023 1 dokument

Harmonogram výziev z PRV 2014-2020 pre rok 2023

Harmonogram výziev z Programu rozvoja vidieka na rok 2023 na predkladanie žiadostí o príspevok nájdete v priloženom dokumente.
31. 1. 2022 1 dokument

Harmonogram výziev z PRV 2014-2020 pre rok 2022

Harmonogram výziev z Programu rozvoja vidieka na rok 2022 na predkladanie žiadosti o príspevok nájdete v priložených dokumentoch.
3. 12. 2021 1 dokument

Harmonogram výziev z PRV 2014-2020 pre rok 2021 - Aktualizácia 2

Harmonogram výziev z Programu rozvoja vidieka na rok 2021 na predkladanie žiadosti o príspevok nájdete v priložených dokumentoch.
28. 5. 2021 1 dokument

Harmonogram výziev z PRV 2014 -2020 pre rok 2021 - aktualizácia 1

Harmonogram výziev z Programu rozvoja vidieka na rok 2021 na predkladanie žiadosti o príspevok nájdete v priložených dokumentoch.
29. 1. 2021 1 dokument

Harmonogram výziev z PRV 2014-2020 pre rok 2021

Harmonogram výziev z Programu rozvoja vidieka na rok 2021 na predkladanie žiadosti o príspevok nájdete v priložených dokumentoch.
9. 3. 2020 1 dokument

Aktualizácia harmonogramu výziev IROP pre rok 2020

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o príspevok na obdobie január 2020- december 2020 nájdete v priložených dokumentoch.
30. 1. 2020 1 dokument

Harmonogram výziev z PRV 2014-2020 pre rok 2020

Zverejnený harmonogram výziev z PRV 2014-2020 na rok 2020
31. 10. 2019 1 dokument

Harmonogramu výziev IROP pre rok 2020

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o príspevok na obdobie január 2020- december 2020 nájdete v priložených dokumentoch.
< predchádzajúce

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200