Výzvy

ÚvodVýzvy Harmonogram výziev Harmonogramu výziev IROP na rok 2020

Harmonogramu výziev IROP na rok 2020

31. 10. 2019 1 dokument

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o príspevok na obdobie január 2020- december 2020 nájdete v priložených dokumentoch.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200