Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy Súkromný sektor

Súkromný sektor

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

6. júl 2021 vyzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003:

Výzva ukončená: Výzva MAS 028/6.4/2

7. jún 2021 vyzvy 2 dokumenty
Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Aktualizácia výzvy IROP- CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

19. máj 2021 vyzvy 18 dokumentov
Miestna akčná skupina Vršatec informuje o aktualziácii č. 1 výzvy  IROP- CLLD-P782-511-003 na aktivitu A1 - Podpora podnikania a inovácií.

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

30. apríl 2021 vyzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003:

UKONČENÉ: Malé veci okolo nás 2

12. marec 2021 vyzvy 3 dokumenty
Spoločnosť Vetropack Nemšová, s. r. o. nadväzuje na úspešný prvý ročník „Malých vecí“a od 15. 3. do 21.5. 2021 vyhlasuje druhý grantový program na zlepšenie súčasného stavu, zveľadenie alebo zviditeľnenie nominovaných „Malých vecí“ alebo na podporu zaujímavých, netradičných aktivít a činností spolkov, organizácií i jednotlivcov v regióne.

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

1. marec 2021 vyzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003:

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

11. január 2021 vyzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003:

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

29. október 2020 vyzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003:

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

5. september 2020 vyzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003:

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

6. júl 2020 vyzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003:
ukazovatele