Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
 
Agrokomplex Nitra 2019 26. august 2019

Agrokomplex Nitra 2019

Novinky 0 komentárov

Miestna akčná skupina Vršatec sa aj tento rok  zúčastnila na 46. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2019, ktorá sa konala  22. –25. augusta 2019 v Nitre v areáli výstaviska Agrokomplex. Tento rok boli stánky miestnych akčných skupín zo Slovenska umiestnené tak ako  aj minulý rok  v interaktívnom pavilóne „F“ . Nosnou témou tohoročnej výstavy bolo "Zo slovenských polí až na váš tanier".   Počas 4 dní trvania výstavy bol pripravený bohatý program a viac ako 650 vystavovateľov na ploche vyše 60 000 m2s ponukou a  ochutnávkami svojich výrobkov.

Čítať viac >
Návšteva z MAS kraje Vysočina 1. august 2019

Návšteva z MAS kraje Vysočina

Novinky 0 komentárov

V pondelok 29. 7. 2019 sme mali tú česť privítať na území MAS Vršatec návštevu MAS kraja Vysočina o.p.s. ktorý v spolupráci s českou celoštátnou sieťou pre vidiek  poriadali akciu „Učíme sa od susedov“. Toto podujatie bolo zamerané na výmenu skúseností a poznatkov MAS Kraja Vysočina, našej MAS a MAS Strážovské vrchy.

Čítať viac >
„ Lepšie raz vidieť ako 100 krát počuť 3. júl 2019

„ Lepšie raz vidieť ako 100 krát počuť"

Novinky 0 komentárov

SOŠ Pruské zrealizovala 26.06.2019 pre svojich 35 žiakov krásnu odbornú exkurziu pod názvom „ Lepšie raz vidieť ako 100 krát počuť“. Realizácia prebehla v rámci projektu zážitkové učenie, ktorého podporovateľom bol Trenčiansky samosprávny kraj.

Čítať viac >
MAS Vršatec Folks! 21. jún 2019

MAS Vršatec Folks!

Novinky 0 komentárov

Miestna akčná skupina Vršatec v spolupráci s učiteľmi anglického jazyka na druhom stupni základných škôl na území MAS Vršatec  vyhlásila vo februári regionálnu súťaž v angličtine. Tento nápad skrsol v hlavách niektorých pani učiteliek angličtiny, ktorým chýbali v našom regióne súťaže takéhoto druhu.  Zároveň prišli s myšlienkou realizovať to inou formou ako je len písomný test.  Čo takto využiť kreativitu, tvorivosť a hlavne  angličtinu v praxi a ešte k tomu aj zábavnou formou? A tak sme sa dopracovali k nápadu, že žiaci si nacvičia krátku scénku na danú tému. Nakoniec sme zvolili tému POVESTI SPOD VRŠATCA. Ako podklad slúžila brožúra Povesti spod Vršatca, ktorú vydala kancelária MAS Vršatec. Spracovanie témy bolo ľubovoľné, kreativite a nápadom sa medze nekladú - či už pôjde o drámu, paródiu alebo komédiu. Deti si mohli pomôcť ľubovoľnými pomôckami, čo sa týka hudby alebo dotvorenia scény.  A tak sa nápad začal realizovať a pani učiteľky angličtiny so žiakmi začali pracovať na scénkach, prekladoch, nacvičovaní a tvorbe kulís.

Čítať viac >
!!!ZAPOJTE SA DO HLASOVANIA O NAJKRAJŠIU FOTOGRAFIU Z ÚZEMIA MAS VRŠATEC  2019!!!! 18. jún 2019

!!!ZAPOJTE SA DO HLASOVANIA O NAJKRAJŠIU FOTOGRAFIU Z ÚZEMIA MAS VRŠATEC 2019!!!!

Novinky 0 komentárov

Milí priatelia,  dovoľujeme si vás informovať, že hlasovanie v súťaži "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019" bolo spustené.  Prejaviť podporu "lajkom" svojmu favoritovi v albumoch,  na stránke NSRV SR, máte možnosť do 16. 07. 2019 do 12:00.  Po spočítaní hlasov budú ohlásení víťazi jednotlivých kategórií.  Slávnostné odovzdávanie ocenení a hlasovanie o absolútneho víťaza prebehne, už tradične, na medzinárodnej výstave Agrokomplex 2019 v Nitre.

Čítať viac >
Projekt školských ovocných sadov sadOVO 2019 17. jún 2019

Projekt školských ovocných sadov sadOVO 2019

Novinky 0 komentárov

Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom našich predkov, ktoré sa z krajiny pomaly vytráca. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam jeho ochrany. Stredná odborná škola Pruské sa prihlásila vo februári 2019 do projektu SadOVO a schválením projektu prevzala škola patronát nad záchranou starých a krajových odrôd ovocných drevín.

Čítať viac >
MAS Vršatec vyhlasuje výzvu 028/7.2 12. jún 2019

MAS Vršatec vyhlasuje výzvu 028/7.2

Novinky 0 komentárov

Miestna akčná skupina Vršatec v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Čítať viac >
Vyhlásenie výzvy MAS 028/7.4 7. jún 2019

Vyhlásenie výzvy MAS 028/7.4

Novinky 0 komentárov

Miestna akčná skupina Vršatec v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Čítať viac >
Víkend otvorených parkov a záhrad v SOŠ Pruské 6. jún 2019

Víkend otvorených parkov a záhrad v SOŠ Pruské

Novinky 0 komentárov

Prvý júnový deň v SOŠ Pruské sa niesol v duchu Víkendu otvorených parkov a záhrad. Ústrednou témou tohto ročníka podujatia bola Záhrada a jej živočíšna ríša.

Čítať viac >
Medzinárodná záhradnícka olympiáda v Estónsku 6. jún 2019

Medzinárodná záhradnícka olympiáda v Estónsku

Novinky 0 komentárov

V dňoch 29.05. až 01.06.2019 sa konala Medzinárodná záhradnícka olympiáda v Estónsku, ktorú reprezentovala študenka Strednej odbornej školy v Pruskom Dominika Janeková. Spolu s Petrom Morvayom zo Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany reprezentovali Slovenskú republiku. Olympiádu tvorilo 16 krajín z celej Európy .  Jednotlivé družstvá postupne počas dvoch dní plnili 20 zadaní, pričom časový limit na jednu úlohu bolo 15 minút. Všetky úlohy boli zamerané na záhradníctvo napr. ošetrovanie trávnikov, navrhovanie a aplikácia závlahy, rozmnožovanie rastlín, samotná výsadba podľa návrhu a mnohé ďalšie. Niektoré úlohy overovali odborné zručnosti a  niektoré zase teoretické vedomosti. Každá úloha bola hodnotená bodmi samostatne . Celkovo sa tím zo Slovenska  sa umiestnil na krásnom treťom mieste. Na prvých dvoch miestach sa umiestnilo domáce Estónsko.

Čítať viac >
ukazovatele