Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodMAS VršatecČlenovia VSP Peregrín

Peregrín

Občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám pôsobí v meste Nemšová od októbra 2010. Jeho založenie bolo dôsledkom rozhodnutia obetavých ľudí z radov zdravých i chorých občanov, ktorí sa rozhodli byť nápomocní chorým s neliečiteľnou diagnózou rakoviny a ich rodinám. Pomoc a podpora pri prekonávaní spoločenských, rodinných a psychických problémov pri vzniku ochorenia, počas liečby a pri návrate do bežných životných podmienok po ukončení liečby, ale aj pomoc a podpora rodinným príslušníkom onkologických pacientov, čiže zdravotná a sociálna rehabilitácia, tvoria podstatnú náplň rôznorodých aktivít združenia.

 

Vernisáž výstavy obrazov Janky Breznickej „Poézia života“ – október 2011

Aktivity združenia

OZ PEREGRÍN uskutočnilo množstvo zaujímavých podujatí – väčšinu v spolupráci s Mestom Nemšová – nielen pre onkologických pacientov a ich rodiny. Aktivity OZ PEREGRÍN sú financované vďaka podpore sponzorov. Jedným z nich bola i zakladateľka a prvá predsedkyňa OZ Peregrín, insitná maliarka Janka Breznická, ktorá vždy časť zisku z predaných obrazov venovala občianskemu združeniu. Medzi ďalšie vydarené akcie patrili aj odborné prednášky a besedy, výlety, tvorivé dielne, organizovanie zájazdov, výroba darčekových predmetov, predajné výstavy výtvarných diel z tvorivých dielní, podujatia pre deti zo sociálne slabých rodín, humanitné aktivity a ďalšie. Aktivity mali spoločný cieľ: zvýšiť kvalitu života tých, ktorým spoločnosť venuje len základnú zdravotnícku starostlivosť.

Pútnický zájazd – Rím – Manopello – Lanciano – San Giovanni Rotondo, september 2013

Zber liečivých byliniek na Vršatci, spojený s prednáškou a piknikom – august 2013

Nové sídlo OZ

Po smrti zakladateľky OZ PEREGRÍN, Janky Breznickej, v byte ktorej bolo sídlo obč. združenia, sa jeho členovia rozhodli pre nové sídlo na ul. Mlynská 373/10 – v budove mlyna Jozefa Králika, ktorý je najzachovalejšou technickou pamiatkou tohto druhu v širokom okolí. Aby mohla budova plnohodnotne plniť funkciu sídla OZ s tvorivými dielňami a v budúcnosti aj vysunutej expozície mestského múzea, potrebuje tento objekt výraznú opravu a rekonštrukciu. Do obnovy nového sídla v takmer dvestoročnom mlyne, chceme zapojiť naše intelektuálne a organizačné schopnosti, nadšenie zdravých i chorých členov a uvítame každý druh pomoci.

OZ PEREGRÍN je otvorené spoločenstvo pre všetkých, ktorí sa chcú tvorivo zapájať a pomáhať tým, ktorých možnosti sú vďaka podlomenému zdraviu obmedzené. Je určené tým, ktorí ochotne venujú svoj čas dobrým veciam, lebo vedia, že len tie majú v konečnom dôsledku zmysel, pretože prinášajú radosť druhým.

Kontakt:

OZ PEREGRÍN

ul. Mlynská 373/10

914 41 Nemšová

e-mail: ozperegrin@gmail.com

Predsedkyňa OZ: Marta Chudová

Tel: +421 907034760

ukazovatele