Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod Projekt Vidiek bez hraníc ukončený!

Projekt Vidiek bez hraníc ukončený!

30. október 2018 Novinky 0 komentárov
Projekt Vidiek bez hraníc ukončený!

 

Miestna akčná skupina Vršatec ukončila projekt „Vidiek bez hraníc“ (kód projektu 304031D043) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020.Cezhraničný projekt sa realizoval v spolupráci s Kopaničiarsky región -MAS, MAS Moravský kras z.s., MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. v období august 2017 – október 2018.Celkový rozpočet projektu bol 73 499,17 €, pričom pozostával zo zdrojov EÚ  62 474,28 €, zo ŠR SR 3 683,40 € a z vlastných zdrojov partnerov 5508,24€.

Cieľom projektu bolo zapojenie viacerých subjektov z rôznych oblastí života do odovzdávania skúseností a sieťovania medzi jednotlivými partnermi projektu a riešenie konkrétnych problematík prostredníctvom partnerstva. Projekt riešil problematiku nedostatočného marketingu kultúrneho a prírodného dedičstva, predaja výrobkov regionálnych producentov, trávenie voľného času na území regiónov a slabšie kapacity na získanie finančných prostriedkov na projekty spolupráce. Nosnými aktivitami boli 4 dvojdňové vzdelávacie podujatia, z ktorých každá sa konala v jednom z území partnerov. V dňoch 26. – 27.09.2017 sa konala exkurzia – prvá aktivita k projektu „Vidiek bez hraníc“ na území miestnej akčnej skupiny Moravský kras v Českej republike. Hlavnou témou  prednášok boli Inovatívne trendy v marketingu regionálnych produktov a služieb. Druhá vzdelávacia  akcia sa konala na území MAS Vizovicko a Slušovicko a nosnou témou tohto podujatia bola Komunitná obec - komunitná škola. Exkurzia bola určená predovšetkým  zástupcom samospráv, riaditeľom škôl a pedagógom. Tretím miestom  konania odbornej exkurzie na tému Marketing cestovného ruchu bolo územie MAS Vršatec. Posledným vzdelávacím podujatím bola odborná exkurzia u hlavného partnera projektu Kopaničiarsky región -MAS na tému Spolupráca s podporou EÚ určená zamestnancom v oblasti samosprávy alebo regionálneho rozvojaV rámci projektu Vidiek bez hraníc vznikli 4 spoločné publikácie, z ktorých každá obsahuje najväčšie zaujímavosti zo všetkých regiónov v danej problematike.  Výstupom je aj spoločná databáza, resp. zásobník projektových zámerov spolupráce dvoch a viacerých partnerov, ktoré sa vykreovali medzi dôležitými aktérmi rozvoja vidieka.


Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele