Výzvy

ÚvodVýzvy Súkromný sektor Aktualizácia výzvy IROP- CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

Aktualizácia výzvy IROP- CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

19. 5. 2021 18 dokumentov

Miestna akčná skupina Vršatec informuje o aktualziácii č. 1 výzvy  IROP- CLLD-P782-511-003 na aktivitu A1 - Podpora podnikania a inovácií.

Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr :
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 20. 4. 2020
Dátum účinnosti aktualizácie: 19.05.2021

V priložených dokumentoch nájdete aktuálnu výzvu a aj prílohy k výzve na stiahnutie. Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č. 1 týkajú.

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200