Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy Súkromný sektor Aktualizácia výzvy IROP- CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

Aktualizácia výzvy IROP- CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

19. máj 2021 Výzvy 18 dokumentov

Miestna akčná skupina Vršatec informuje o aktualziácii č. 1 výzvy  IROP- CLLD-P782-511-003 na aktivitu A1 - Podpora podnikania a inovácií.

Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr :
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 20. 4. 2020
Dátum účinnosti aktualizácie: 19.05.2021

V priložených dokumentoch nájdete aktuálnu výzvu a aj prílohy k výzve na stiahnutie. Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č. 1 týkajú.

 

Zoznam dokumetnov

Informácia o aktualizácii výzvy
Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoPr- ssz
Príloha č.1 výzvy -Formulár ŽoPr -bsz
Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov- ssz
Príloha č.2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov -bsz
Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov -ssz
Príloha č. 4 výzvy - Kritéria pre výber projektov -bsz
Príloha 01 ŽoPr- Splnomocnenie
Príloha 02 ŽoPr - Vyhlásenie o veľkosti podniku -ssz
Príloha 02 ŽoPr - Vyhlásenie o veľkosti podniku -bsz
Príloha 02a ŽoPr- Modelový príklad vyplnenia vyhlásenie o veľkosti
Príloha 04 ŽoPr - Rozpočet projektu
Príloha 05 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia fin.situácie
Príloha 06 ŽoPr - Finančná analýza
Príloha 06a ŽoPr - Inštrukcia k finančnej analýze
Príloha 10 ŽoPr- Prehľad minimálnej pomoci
Výzva IROP-CLLD-P782-511-003 na aktivitu A1 - bsz
Výzva IROP-CLLD-P782-511-003 na aktivitu A1 - ssz

ukazovatele